respondre als reptes contemporanis amb una arquitectura que necessiti els mínims recursos [ [ [ econòmics energètics materials temporals ] ] ] per obtenir el màxim benestar possible [ [ [ salut interacció activitat emoció integració ] ] ]