Redactem projectes d’arquitectura, dirigim obres i elaborem planejament urbanístic derivat

Fem estudis d’aprofitament arquitectònic i urbanístic dels actius immobiliaris per aportar el màxim valor a través de l’arquitectura i per simplificar les tramitacions administratives

Col·laborem amb diverses administracions en la realització d’estudis urbanístics, propostes de sostenibilitat urbana, anàlisis d’edificis,  i en la gestió de concursos d’innovació tecnològica

Tenim una experiència de més de 20 anys en la realització de projectes arquitectònics, en la direcció de les obres d’edificis i en projectes urbans

Entre ells, en l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau a Barcelona, la reforma de diversos edificis d’oficines al 22@ (Meridiana 38, Pere IV 86, Àvila 120, Àvila 60…), la reforma de la seu de PIMEC a Barcelona, els pavellons de cuina i restauració del Liceu Francès a Barcelona, el projecte de l’hotel Rocamar a Cadaqués, l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a més de diversos edificis d’habitatges i logístics, entre d’altres

La nostra societat, amb el nom de Pibarquitecturasix SLP, ha estat des de 2012 fins el 2022 una de les dues societats vinculades de l’estudi PICHarchitects_Pich-Aguilera

Durant aquests 10 anys de treball conjunt hem realitzat projectes propis de la societat així com tasques de producció per a projectes de Pich-Aguilera Arquitectos SL

El 2022 les dues societats s’han separat de comú acord, cadascuna amb la seva marca pròpia i seu equip de col·laboradors intern

Pibarquitecturasix SLP és ara París Camps Arquitectura SLP i té la seu social al carrer Pujades 251, al barri del Poblenou de Barcelona

Continuem col·laborant amb Pich-Aguilera Arquitectos en alguns projectes, com l’ampliació del Delta Business Center a Viladecans

Durant els anys que hem operat sota la marca PICHarchitects_Pich-Aguilera alguns dels projectes de què som coautors han guanyat premis com el ‘Catalunya Construcció a la Innovació en Arquitectura’ o els ‘premis ASCER al millor projecte d’Arquitectura’, per a l’Institut de Recerca de l’Hospital de Sant Pau
 
Treballem en base al MANUAL DE QUALITAT de la societat segons la Norma ISO 9001(2014) des de l’any 2005
Treballem amb la tecnologia de disseny BIM (Revit)Utilitzem software específic per a l’anàlisi de l’impacte del cicle de vida dels materials i les seves emissionsFem servir DesignBuilder de EnergyPlus com a software de  modelització energètica
Tenim relacions de col·laboració amb l’administració, amb altres agents privats i amb la indústria a través de plataformes que impulsen la millora del sector en termes d’aportació de valor, de sostenibilitat i de millora tecnològicaPresidim la Cambra d’Empreses de Serveis Professionals a la Construcció, formem part del grup reduït de treball de la Comissió d’Urbanisme del 22@ Network de Barcelona, som membres de la Comissió d’Industrialització de Construïm el Futur de l’ITEC, i formem part de les juntes de la FECOCAT, i d’OBRA, de l’Ajuntament de Barcelona
Diversos promotors locals i internacionals ens han atorgat la seva confiança al llarg del temps