renders: PAN Architecture​

REFORMA I AMPLIACIÓ DEL LICEU FRANCÈS DE BARCELONA

#escolar

/// Carrer Bosch i Gimpera 6, Barcelona
/// 3.000 m2
/// En projecte
/// AEFE, Lycée francais de Barcelone
/// Autors del Projecte i la Direcció de les Obres, en col·laboració amb Jean-Luc Fugier (PAN Architecture)
/// etapa PICHarchitects

/// reforma i ampliació del servei de restauració i reforma del pavelló esportiu amb millores funcionals i de confort basades en dinàmiques de sostenibilitat global

/// Salut i confort /// el menjador, obert a una sola façana, passa a obrir-se a dues façanes i a un nou pati central, i millora en llum natural i vistes +++ sistemes de millora del confort acústic i tèrmic +++ materials naturals i amb baixes emissions de COV’s +++ gimnàs amb ventilació i refrescament d’aire de baix consum tipus BIOCOOL

/// Activació /// nova cafeteria en planta primera per a alumnes dels últims cursos independent de les àrees de la resta d’alumnes +++ ampliació de terrassa per engrandir l’àrea de joc amb la consolidació d’una coberta lleugera existent

/// Integració /// textures i ritmes equivalents a les de l’edifici original amb solucions lleugeres de baix impacte en carboni

/// Circularitat /// reforma que aprofita al màxim l’edifici construit per reduir la superfície d’ampliació al mínim imprescindible +++ materials de baix impacte en CO2 (fusta, panells lleugers—) +++ construcció en sec amb materials

/// Resiliència /// captació i utilització de l’aigua de pluja +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar +++ materials fotocatalítics per la reducció de contaminació, virus i bacteris

/// Energia /// façanes i cobertes d’alt aïllament tèrmic +++ producció fotovoltaica

/// Biodiversitat /// coberta vegetal de baix impacte hídric i accessible només per manteniment per facilitar biodiversitat animal +++ façanes amb plantes trepadores plantades a terra