renders_Phrame / Elastiko

PERE IV 86, 22@

#oficines

/// C. Pere IV 86 38  Barcelona
/// 3.600 m2
/// Projecte 2022
/// Promogut per 22hq
/// Autors del Projecte  i la transformació urbanística
/// Etapa PICHarchitects

/// la reforma recupera la llum natural, les vistes, i els espais diàfans i flexibles de l’edifici industrial original

/// les principals cobertes inclinades de l’edifici es transformen en cobertes planes enjardinades accessibles des dels diferents nivells

/// un porxo d’accés connecta el carrer amb el pati central de l’edifici, on una escala exterior permet accedir als diversos nivells a través de terrasses enjardinades

/// salut i confort ///  mínima radiació solar directa als espais de treball i increment de la llum natural difosa +++ cobertes enjardinades +++ recorreguts exteriors +++ materials amb baixes emissions de COV’s +++ inèrcia tèrmica

/// energia ///  façanes i cobertes d’alt aïllament tèrmic +++ ventilació natural integrada en sistema de gestió en mode automàtic / manual +++ connexió a xarxa de districte +++ producció fotovoltaica

/// resiliència ///  cobertes aljub per la recollida i reutilització de l’aigua de pluja +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar

/// biodiversitat ///  noves cobertes enjardinades

/// circularitat ///  espais flexibles i evolutius +++ reducció material amb valor afegit +++ materials reciclables i reciclats +++ reforma de l’edifici

/// activació /// porxo obert a la ciutat +++ circulació vertical exterior a través del es terrasses enjardinades per facilitar la trobada entre els usuaris de l’edifici

/// certificacions ///  tramitació de Leed Gold / Platinum