fotografies_París Camps Arquitectura

MIDTOWN BCN OFFICES

#oficines

/// Av. Meridiana 38  Barcelona
/// 4.000 m2
/// 2022
/// Meridia Capital
/// Autors del Projecte i la Direcció de les Obres
/// Etapa PICHarchitects

/// la reforma recupera la llum natural, les vistes, i els espais diàfans i flexibles de l’edifici industrial original

/// una coberta plena d’instal·lacions es transforma en una nova coberta enjardinada sense disminuir la superfície interior d’oficines

/// els dos accessos a l’edifici, anteriorment desvinculats, (a Meridiana i a Joan d’Àustria), convergeixen en un nou espai únic d’accés, lluminós i flexible, compatible amb els usos preexistents d’aparcament i vestíbul

/// 1 mes de tramitació administrativa (obra menor)

/// salut i confort ///  increment de la llum natural +++ nova coberta vegetal +++ materials amb baixes emissions de COV’s +++ inèrcia tèrmica

/// energia ///  façanes i cobertes d’alt aïllament tèrmic +++ ventilació natural integrada en sistema de gestió en mode automàtic / manual +++ connexió a xarxa de districte +++ producció fotovoltaica

/// resiliència ///  coberta aljub per la recollida i reutilització de l’aigua de pluja +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar

/// biodiversitat ///  nova coberta vegetal

/// circularitat ///  espais flexibles i evolutius +++ augment del rati superfície servida respecte superfície total +++ eliminació de falsos sostres +++ materials reciclables i reciclats +++ reforma de l’edifici

/// certificacions ///  tramitació de Leed Platinum