renders_PICHarchitects​

LLULL 122

#concurs #oficines

/// Carrer de Llull 122, Barcelona
/// Concurs per invitació de Conren-Tramway 2018
/// Autors del concurs
/// Etapa PICHarchitects

/// Projecte d’edifici descarbonitzat i circular, amb distribucions diàfanes i flexibles, alçades interiors generoses, espais exteriors a cada nivell i una gran coberta enjardinada.

/// Salut i confort /// gran entrada de llum natural difosa i protecció total de la radiació solar directa +++ lames perforades segons orientació, de gran format per una visió diàfana +++ coberta i terrasses enjardinades a tots els nivells +++ inèrcia tèrmica amb àrids recuperables +++ sistemes d’absorció acústica +++ materials naturals i amb baixes emissions de COV’s

/// Energia /// projecte d’edifici d’energia positiva +++ construcció de baixa energia i emissions embegudes (<500 kgCO2/m2): forjats de CLT, façanes lleugeres +++ baixa demanda amb aïllament, protecció a la radiació solar i instal·lacions eficients +++ producció fotovoltaica +++ connexió a districlima

/// innovació /// smartbuiliding integrat amb l’arquitectura per l’optimització de superfícies (multiplicar els m2 activats), la generació de comunitat i l’impuls de la sostenibilitat +++ wiredscore

/// Circularitat /// àrees de treball diàfanes i evolutives +++ sistemes de construcció lleugera, en sec, amb materials reciclabes i reciclats +++ minimització de falsos sostres

/// Activació /// espais naturalitzats a cada nivell i en coberta per activar el networking i la captació de talent

/// Resiliència /// coberta aljub per recollir i utilitzar l’aigua de pluja +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar

/// Biodiversitat /// coberta i terrasses enjardinades