fotografies_Aldo Amoretti

INSTITUT DE RECERCA DE L’HOSPITAL DE SANT PAU

#sanitari i recerca

/// Carrer de Sant Quintí 77, Barcelona
/// 9.705 m2
/// 2018
/// Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
/// Jordi París i Jordi Camps, co-redactors del projecte i co-directors de les obres, conjuntament amb: Felip Pich-Aguilera i Teresa Batlle (Pich-Aguilera Arquitectes SL), Carles Buxadé, Carles Gelpí, Àgata Buxadé i Ramon Ferrando (2BMFG Arquitectes SLP)
/// etapa PICHarchitects

/// Projecte per a la recerca que integra sistemes constructius innovadors per tal d’aconseguir un edifici integrat al recinte històric de Sant Pau i orientat a la sostenibilitat ambiental, l’economia circular i la captació de talent

/// premis /// primer premi a la innovació als premis Catalunya Construcció 2020 +++ primer premi a l’arquitectura als premis Premio Cerámica Arquitectura Interiorismo 2020 +++ finalista als premis MIPIM 2019 a l’arquitectura sanitària

/// salut i confort /// sòcol fotocatalític en façana per la reducció de la contaminació +++ materials amb baixes emissions de COV’s +++ coberta vegetal +++ inèrcia tèrmica

/// energia /// proteccions ceràmica per bloquejar la radiació solar directa i potenciar la llum difosa +++ producció fotovoltaica

/// resiliència /// coberta aljub de 40 cm de profunditat per recollir i utilitzar el 100% de l’aigua de pluja +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar

/// biodiversitat /// coberta vegetal parcialment no accessible

/// circularitat /// àrees de treball de 83x11m lliures d’estructura i muntants d’instal·lacions +++ sistemes de construcció en sec, reciclabes i reciclats +++ eliminació de falsos sostres +++ envans d’altra resistència sense arrambador

/// innovació /// col·laboració amb la indústria (Ceràmiques Piera) per l’evolució del sistema Flexbrick, incorporant plecs tridimensionals a les peces ceràmiques del sistema +++ aplicació de sistemes d’innovació aplicada  

/// integració /// integració amb els mateixos materials, colors i textures de les façanes dels edificis històrics aplicats d’una manera contemporània: cortina ceràmica suspesa amb aparició sobtada dels colors de les cúpules modernistes

/// activació /// porxo públic per a l’entrada al recinte de Sant Pau, connectat a la trama urbana +++ espais naturalitzats en coberta per al networking entre els investigadors +++ passarel·la de connexió de l’espai de recerca en medicament amb les urgències de l’hospital

/// certificacions /// Leed Gold