fotografies_Adrià Goula​

HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS

# sanitari i recerca

/// Avinguda Doctor Josep Laporte 2, Reus
/// 107.000 m2
/// 2010
/// Catsalut + INNOVA

/// Jordi París: co-redactor del projecte i co-director de les obres en representació de Pich-Aguilera arquitectes. Redactors i directors principals: Felip Pich-Aguilera, Mario Corea i Lluís Morán 
/// etapa PICHarchitects

/// Hospital plantejat com una infraestructura de caràcter urbà, amb uns espais bioclimàtics, amplis i lluminosos, funcionalment flexible, de construcció circular, i amb jardins en coberta accessibles pels usuaris

/// Premis /// premi NAN 2010 al projecte amb la millor integració de l’energia en arquitectura

/// Activació /// façana a autovia amb volums en voladís per visualitzar l’hospital i marcar un dels principals accessos a la ciutat

/// Integració /// façana inclinada a passeig al sud, per reduir l’impacte visual de l’edifici, i amb pavellons arrodonits per ordenar els accessos amb usos generals (auditori, restaurant, universitat, gerència) +++ vestíbul principal constituït com a nou eix urbà del barri en desenvolupament

/// Energia /// espais bioclimàtics, com el vestíbul d’accés i circulació, de 250m de longitud i 4 nivells d‘altura, que obté el confort sense cap sistema actiu de climatització +++ producció fotovoltaica en coberta i façana

/// Salut i confort /// espais lluminosos amb patis interiors i perimetrals +++ espais a doble altura en planta baixa +++ cobertes enjardinades accessibles entre unitats d’internació i obertes al paisatge +++ sostre radiant a internacions per reduir circulació d’aire i patògens +++ xapa miniona perforada amb vel d’absorció acústica +++ forjats amb inèrcia tèrmica

/// Resiliència /// reducció de l’efecte illa de calor amb acabats d’alta reflectància solar (façana ventilada blanca, cobertes enjardinades)

/// Innovació /// estratègies passives per aconseguir el confort del vestíbul general sense instal·lació de clima: orientació a sud, façana inclinada amb ràfec de protecció i un elevat aïllament tèrmic, franja de vidre inclinada en PB, façana lleugera i ventilada, dipòsit tèrmic sobre última planta, buidat automàtic del dipòsit amb ventiladors i comportes inferiors +++ instal·lació de 300 mòduls 3D als banys de les habitacions

/// Circularitat /// espais flexibles amb distàncies de 13m entre pilars d’estructura +++ paquets funcionals ordenats, amb circulacions públiques i de personal eficaces +++ sistemes de construcció lleugera, com façanes ventilades de xapa

/// Biodiversitat /// coberta enjardinada parcialment no accessible pels usuaris (50%)