renders_PICHarchitects​

ECOBARRI A CAN COLOMER​

# residencial

/// Barri de Can Colomer, Terrassa, Barcelona
/// 9.705 m2
/// 2021
/// Renta Corporación+
/// Autors del l’Avantprojecte
/// Etapa PICHarchitects
/// Projecte d’ecobarri industrialitzat d’energia positiva

/// Industrialització OpenSource de components compatibles amb diversos subministradors possibles per tal d’augmentar la fiabilitat de subministrament, reduir costos i terminis 

/// Estructura amb dos únics elements: lloses de formigó (o fusta) i mòduls tridimensionals metàl·lics. a base de components 2D de fàcil muntatge in situ per evitar el transport massiu d’aire

/// Circularitat /// tipologies fàcilment convertibles de 3D a 2D i 4D durant tot el cicle de vida +++ elements bidimensionals reutilitzables i reciclables muntats en sec (3D in situ) +++ EPD en model digital +++ integració anàlisi cicle de vida

/// Activació /// costos assequibles (de l’ordre de 170.000€ PVP) per un model replicable +++ espais comunitaris en parc central i en edificis +++ APPs per activar la comunitat, gestionar la sostenibilitat i la seguretat

/// Innovació /// ecobarri digital i col·laboratiu +++ digital twin +++ projecte LEAN +++ contractes col·laboratius IPD

/// Salut i confort /// tipologies passants o en blocs amb passadís central, totes amb ventilació natural creuada i radiació solar directa +++ recorreguts d’accés semiexteriors, inclús tipologies amb passadís central +++ parc central accessible +++ materials amb baixes emissions de COV’s i superfícies fotocatalítiques

/// Energia /// ecobarri d’energia positiva +++ envolvents d’alta eficiència +++ producció fotovoltaica en cobertes +++ district heating and cooling +++ gestió digitalitzada amb gamificació per l’eficiència dels usos

/// Resiliència /// recollida de l’aigua de pluja per minimitzar pluges torrencials +++ reutilització d’aigües no potables per rec i inodors +++ reducció de l’efecte illa de calor amb materials d’alta reflectància solar i la vegetació

/// Biodiversitat /// parc, façanes i cobertes enjardinades, algunes només accessibles per manteniment +++ piscines naturalitzades +++ xerojardineria

/// integració /// el nou parc s’integra amb els adjacents Parc de la Marina, i Parc Agrari, amb la vegetació del Delta del Llobregat +++ els edificis que sobrevolen el parc s’integren amb els edificis del centre de negocis i amb el front urbà consolidat​