renders_PICHarchitects​

DELTA BUSINESS CENTER​

#oficines

/// C. de la Tecnologia 195, Viladecans, Barcelona ​
/// 26.600 m2 ​
/// En projecte ​
/// Promogut per VIMED i BALI​

/// Co-Autors del Projecte amb Pich-Aguilera Arquitectes, amb qui seguim col·laborant en aquest projecte​ sota la marca PICHarchitects

​/// ampliació del centre de negocis amb 4 nous edificis d’oficines que sobrevolen un parc urbà amb vegetació tipus delta ​

​/// una arquitectura que fa possible treballar entre els arbres, llacs i ocells, amb llum, vistes i espais exteriors accessibles des de tots els nivells ​

/// un ecosistema que fusiona l’arquitectura i el paisatge amb processos orgànics i digitalitzats

/// resiliència /// nou 4 llacs naturalitzats sota els edificis per recollir l’aigua de pluja, absorbir variacions del freàtic, humidificar el parc i protegir l’accés a les oficines ​

/// biodiversitat /// ecosistema equilibrat de manera naturalitzada, amb circulació d’aigua entre llacs, amb vegetació i espècies de peixos seleccionats​

/// innovació /// ecosistema parc + edifici gestionat amb processos digitalitzats que engloben l’arquitectura i el paisatge en un sol organisme equilibrat per aportar confort i reduir el manteniment​

/// salut i confort /// recorreguts exteriors vegetalitzats +++ materials fotocatalítics per la reducció de la contaminació +++ materials amb baixes emissions de COV’s +++ interiors amb inèrcia tèrmica​

/// energia /// proteccions per bloquejar la radiació solar directa i potenciar la llum difosa que permet les vistes +++ producció fotovoltaica ​

/// circularitat /// àrees de treball lliures d’estructura i muntants d’instal·lacions +++ sistemes de construcció en sec, reciclabes i reciclats +++ minimització de falsos sostres +++ envans d’altra resistència sense arrambador​

/// integració /// el nou parc s’integra amb els adjacents Parc de la Marina, i Parc Agrari, amb la vegetació del Delta del Llobregat +++ els edificis que sobrevolen el parc s’integren amb els edificis del centre de negocis i amb el front urbà consolidat​

/// activació /// impuls en la captació de talent en un entorn activat i naturalitzat +++ nou parc obert a la ciutat que potencia la circulació de vianants fins el Parc Agrari i el mar​

/// certificacions /// tramitació de certificacions LEED i WELL​